top of page
POLITIKA KVALITY

ANEXIA s.r.o. je největším komplexem logistického servisu v okrese Rakovník. Poskytujeme komplexní logistické služby v oblasti skladování spojené s řízení celého toku materiálu – od navážení surovin do výroby až po finální distribuci. Dále se zaměřujeme na komplexní služby v rámci přebalování, kde variabilně kombinujeme, štítkujeme a balíme zboží různého druhu dle potřeb a přání zákazníka.

Rosteme postupně v souladu s růstem kvality služeb a nabídky. Naším cílem je neustále rozšiřovat a zkvalitňovat naše služby, aby se okruh našich spokojených zákazníků neustále zvyšoval. Uplatňujeme a udržujeme systém managementu kvality ve shodě s požadavky normy ISO 9001 a neustále zlepšujeme jeho efektivnost. Za úspěchem naší společnosti stojí především lidé, spoléháme na profesionalitu a odbornost našich pracovníků a společně vyznáváme následující pravidla

LOG-FOTO-SKLADY-Hala1.jpg
Linka-manipulace.jpg

KVALITA PRÁCE. Snažíme se pracovat s vysokou odborností a nasazením pro plnění definovaných cílů.  Kvalita díla je naším prvořadým úkolem. Plníme úkoly v souladu se standarty zákazníka a s použitím nejnovějších metod a vybavení. Pro našeho zákazníka chceme být spolehlivým a dobře čitelným partnerem.

SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK je měřítkem naší úspěšnosti. Chceme být zákazníkovi dlouhodobým a seriózním partnerem, s respektem k jedinečnosti a osobitosti jeho potřeb. Nasloucháme přáním a potřebám zákazníka a jeho spokojenost vnímáme jako prioritu, která nám přináší dobrou pověst.

happyCostumer.jpg
1665654437879.jpg

PROFESIONALITA A POCTIVOST

je základem našeho přístupu k práci. Veškeré naše výkony provádíme bezpečně, s maximálním ohledem k životnímu prostředí. Hospodárně nakládáme se jměním firmy i se svěřenými prostředky a majetkem ostatních.

NÁŠ TÝM

Věříme našim zaměstnancům. Sázíme na konzistentní, vzdělaný, profesionální tým sdílející firemní hodnoty. Partnerský vztah mezi firmou a zaměstnanci umožňuje profesní a osobnostní rozvoj každého člena týmu.

Team.jpg
Partner.jpg

NAŠI PARTNEŘI

Spolupráce s partnerskými firmami je v našem oboru nezbytná. Máme smysl pro týmovou práci, respektujeme stanovená pravidla a společně hledáme cesty pro zlepšení služeb zákazníkovi.

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

se k podpoře výše uvedené strategie zavazuje poskytovat a plánovat nezbytné zdroje. Splnění dlouhodobé vize bude každoročně zpracováno do dílčích cílů systému řízení kvality. Plnění cílů budeme pravidelně kontrolovat a v případě jejich neplnění vyvozovat opatření. Budeme trvale zlepšovat efektivnost všech částí systému řízení kvality a všem pracovníkům vytvářet podmínky pro plnění stanovených cílů.

302187080_487901480014527_8858126232844080903_n_edited.jpg
bottom of page