top of page
OUTSOURCING

Je odpovědí na stále rostoucí požadavky trhu. Přenechte nám zodpovědnost za řízení a optimalizování vašich provozů a my zabezpečíme pružnou a odbornou reakci na přání zákazníků a současně nabídneme účinný nástroj pro zefektivnění vašich skladových provozů.

Proč s námi spolupracovat a co jsme schopni nabídnout

Designem a tvorbou procesů na míru

Poskytnutí systému 4-PL (fourth-party logistics)

Bohatou zkušeností s náročnými provozy nadnárodních firem

Organizací skladů a přeprav

Designem a tvorbou regálových soustav

Vysokou produktivitou a zajímavými cenovými podmínkami

Vysokým standardem bezpečnosti a kvality provozu

Využitím firemního know-how

Co vám naše služby přinesou

Úsporu prostředků

Zvýšení kvality

Zpřehlední, zrychlí a zefektivní toky zboží

Úsporu času a vlastních kapacit

Snížení fixních nákladů

Redukce personální agendy

Zvýšení flexibility

bottom of page