top of page
LAGER

Wir haben ein Regalsystem mit dem automatischen Ladungsträger BT Radio Shuttle und der Regaltechnologie One Deep

Rosteme postupně v souladu s růstem kvality služeb a nabídky. Naším cílem je neustále rozšiřovat a zkvalitňovat naše služby, aby se okruh našich spokojených zákazníků neustále zvyšoval. Uplatňujeme a udržujeme systém managementu kvality ve shodě s požadavky normy ISO 9001 a neustále zlepšujeme jeho efektivnost. Za úspěchem naší společnosti stojí především lidé, spoléháme na profesionalitu a odbornost našich pracovníků a společně vyznáváme následující pravidla

ANEXIA - Skladovací Hala
ANEXIA Manipulace, Linka

KVALITA PRÁCE. Snažíme se pracovat s vysokou odborností a nasazením pro plnění definovaných cílů.  Kvalita díla je naším prvořadým úkolem. Plníme úkoly v souladu se standarty zákazníka a s použitím nejnovějších metod a vybavení. Pro našeho zákazníka chceme být spolehlivým a dobře čitelným partnerem.

SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK je měřítkem naší úspěšnosti. Chceme být zákazníkovi dlouhodobým a seriózním partnerem, s respektem k jedinečnosti a osobitosti jeho potřeb. Nasloucháme přáním a potřebám zákazníka a jeho spokojenost vnímáme jako prioritu, která nám přináší dobrou pověst.

ANEXIA - Linka, Manipulace, Kompletace

PROFESIONALITA A POCTIVOST

je základem našeho přístupu k práci. Veškeré naše výkony provádíme bezpečně, s maximálním ohledem k životnímu prostředí. Hospodárně nakládáme se jměním firmy i se svěřenými prostředky a majetkem ostatních.

NÁŠ TÝM

Věříme našim zaměstnancům. Sázíme na konzistentní, vzdělaný, profesionální tým sdílející firemní hodnoty. Partnerský vztah mezi firmou a zaměstnanci umožňuje profesní a osobnostní rozvoj každého člena týmu.

NAŠI PARTNEŘI

Spolupráce s partnerskými firmami je v našem oboru nezbytná. Máme smysl pro týmovou práci, respektujeme stanovená pravidla a společně hledáme cesty pro zlepšení služeb zákazníkovi.

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

se k podpoře výše uvedené strategie zavazuje poskytovat a plánovat nezbytné zdroje. Splnění dlouhodobé vize bude každoročně zpracováno do dílčích cílů systému řízení kvality. Plnění cílů budeme pravidelně kontrolovat a v případě jejich neplnění vyvozovat opatření. Budeme trvale zlepšovat efektivnost všech částí systému řízení kvality a všem pracovníkům vytvářet podmínky pro plnění stanovených cílů.

ANEXIA - Administrativní budova
bottom of page